torsdag 18 februari 2010

Antiken vs. matlagning

Att det förmodligen inte blir något av att börja grundskolans historieundervisning ungefär vid franska revolutionen är naturligtvis bra. Det finns vissa fördelar med att ha åtminstone hyggliga kunskaper om vad som hände innan 1700-talet, och vet man inte hur medeltiden såg ut kan det för övrigt vara svårt att förstå varför franska revolutionen överhuvudtaget inträffade.

Samtidigt kvarstår fortarande det stora problemet: att det är för lite historieundervisning i skolan. Att prioriteringarna gällande vad som ska ingå i historieundervisningen måste vara så hårda att antiken helt försvinner, är en tämligen övertydlig indikation på att det vore på sin plats att utöka historieundervisningen. Visserligen kan det vara bra att lära sig laga mat, spela gitarr och sy korsstygn också, men då prioriteringar angående vad undervisningstid ska läggas på oundvikligen måste göras, går det heller inte att komma ifrån att kunskaper om antiken och medeltiden är aningen viktigare än hemkunskap.

onsdag 17 februari 2010

Handskakning

Det har talats en del om handskakning på senare tid, och det råder viss förvirring om vad den så kallade handskakningsdomen egentligen handlar om. Vad den definitivt inte handlar om, är huruvida det är bra eller dåligt att inte vilja ta kvinnor i hand. Det är en subjektiv fråga, och är man för jämställdhet är det i och för sig rimligt att vara skeptisk till ett beteende som innebär att män och kvinnor behandlas olika. Men huruvida religiösa seder är bra eller dåliga, är under alla omständigheter inte en fråga som domstolen ska ta ställning till.

Vad frågan däremot handlade om, var dels huruvida den man som fått sin plats på en arbetsmarknadsutbildning blivit utsatt för diskriminering, dels huruvida Arbetsförmedlingen gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande försummelse. På den första frågan blev svaret ja, mannen blev utsatt för direkt diskriminering, och på den andra frågan blev svaret nej.

Direkt diskriminering innebär att en person behandlas annorlunda än vad en annan person skulle ha behandlats i en jämförbar situation, exempelvis på grund av sin religion. Hade mannen i det aktuella fallet haft plats på ett arbetsmarknadsprogram som kräver att man måste kunna ta alla människor i hand hade det inte varit fråga om diskriminering eftersom ingen person som vägrat ta i hand, oavsett orsaken till det, hade kunnat ha kvar platsen. I detta fall framgår emellertid inget som tyder på att den plats mannen hade var sådan att den kräver att man ska kunna ta alla människor i hand - det finns trots allt många yrken och praktikplatser som inte kräver det - och därför har mannen utsatts för direkt diskriminering.

Att domen bland annat har gett upphov till en jämställdhetsdebatt kan väl i och för sig ses som ett gott tecken på att många tycker att jämställdhet är viktigt. Men det är också viktigt att inse att våra domstolar inte ägnar sig åt att avgöra huruvida religiösa och andra beteenden är bra eller dåliga, utan huruvida lagöverträdelser har skett eller inte. Om man vill att det Arbetsförmedlingen gjorde i detta fall inte ska räknas som en lagöverträdelse är det de som stiftar lag, det vill säga politikerna, inte de svenska domstolarna, man bör försöka påverka.

Problemlösning

Av okänd anledning har inaktiviteten på denna blogg under en längre tid varit markant. Men problem är till för att lösas, så från och med denna stund är inaktiviteten ett minne blott!